Manowce w cyberprzestrzeni

  • by

Zanim założyłyśmy fundację Manowce Kultury, zwrot ten był używany jako slogan przy naszym głównym projekcie PROwincja. Na początku kwietnia zainicjowałyśmy akcję Manowce w cyberprzestrzeni. Zadałyśmy pytanie – i nadal o to pytamy – „Czym są manowce, jak wyglądają, gdzie żyją?”. Zapraszamy do projektu artystki/artystów, wykorzystując jeden ze stałych elementów profilu najpopularniejszego serwisu społecznościowego (zdjęcie w tle) jako przestrzeni wystawienniczej. 

Zebrane prace stały się wprowadzeniem do działań fundacji. Planujemy wydanie artbooka i wystawę manowcowej kolekcji. Akcja nadal trwa i zachęcamy do przesyłania swoich prac.

manowce

kolaż: Ewa Michalska

Nasze działania wsparła Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przekazując nam kilkanaście katalogów dla twórców i twórczyń, których prace są publikowane.  Więcej o akcji można przeczytać na stronie PROwincji oraz śledzić najnowsze manowce na jej profilu.

fotografia na górze:Bartłomiej Czarnecki