Art workshops. Wall about freedom, Berlin 2022

  • by

English below

W listopadzie odbyły się artystyczne warsztaty międzarodowe, które organizowałyśmy razem z francuską organizacją i.PEICC i niemieckim stowarzyszeniem zukunst e.V. Druga edycja Wall about freedom odbędzie się w Montpellier, we Francji. Nie możemy się doczekać! Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w warsztatach, prowadzącym i organizacjom partnerskim.

Dziękujemy też serdecznie berlińskiej agencji artystycznej YES, AND… Productions za wsparcie projektu.

Osoby prowadzące zajęcia >> Marie Chiotti, Patrycja Kostyra, Michał Szyderski, Karine Castelneau, Quentin Renambatz

Projekt możliwy dzięki L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Dziękuję Wam bardzo za ten wyjazd. Było wspaniale. Kreatywnie, niezwykle inspirująco i z poczuciem wolności. Świetni ludzie. Piękny Berlin.

Ewa – uczestniczka warsztatów

*** English

In November we held an artistic inter-national workshop, which we organized together with the French organization i.PEICC and the German association Zukunst e.V. The second edition of Wall about freedom will take place in Montpellier, France. We are looking forward to it! We would like to thank all the people who participated in the workshop, the presenters and the partner organizations.

We would also like to sincerely thank the Berlin-based art agency YES, AND… Productions for supporting the project.

Instructors >> Marie Chiotti, Patrycja Kostyra, Michal Szyderski, Karine Castelneau, Quentin Renambatz

Project made possible by L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Thank you very much for this trip. It was wonderful. Creative, extremely inspiring and with a sense of freedom. Great people. Beautiful Berlin.

Ewa – participant of the workshop