Fundacja

Fundacja Manowce Kultury jest organizacją pozarządową

KRS  0000508724  
NIP 9910497999  
REGON 161587196

BZ WBK 89 1090 2053 0000 0001 2363 9565

Fundacja Manowce Kultury
ul. Rolnicza 5B, 46-070 Komprachcice