Projekt strony www | logotyp | magazyn artystyczny  >> GRAFIK | GRAFICZKA |INFORMATYK | INFORMATYCZKA

  • by

Magazyn artystyczno-społeczny PROwincja (www.prowincja.art.pl) poszukuje osoby lub teamu, który odświeży logotyp oraz zaprojektuje (ew. wprowadzi zmiany w aktualnym szablonie) nową stronę internetową. Chcemy wprowadzić zmiany w logotypie PROwincji zachowując jednocześnie jego kształt i charakter.

Magazyn PROwincja skupia swoje aktywności wokół sztuki niezależnej, jego głównym celem jest promocja nowej twórczości, zarówno z obszaru działań wizualnych, literatury jak i publicystyki. Powstała w ramach współpracy strona internetowa, dzięki zasięgowi PROwincji, będzie mogła stać się wizytówką artystyczną twórcy/twórczyni funkcjonującą w szerszym kontekście kulturalno-wydawniczym.

Praca będzie miała charakter wolontaryjny z możliwością nawiązania stałej współpracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do 26 kwietnia:

jagoda@prowincja.art.pl

sabina@prowincja.art.pl

www.prowincja.art.pl // /www.facebook.com/PROwincja.manowcekultury

Wydawczyni: Fundacja Manowce Kultury >>> www.manowcekultury.com